SZKOLENIA F-GAZY

akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego

SZKOLENIA DLA SERWISANTÓW

zostań serwisantem SOLA

SZKOLENIA DLA INSTALATORÓW

poznaj pompy ciepła SOLA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE F-GAZY

ORGANIZATOR

W&H Electric Polska Sp. z o.o.

ul. Biecka 21A, 38-300 Gorlice

godz. 9:00 - 16:00

SZKOLENIE W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI? TO MOŻLIWE!

Jeśli uzbierasz min. 10 chętnych osób, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w Twojej firmie / siedzibie.

SZKOLENIE Z CERTYFIKATEM UDT

dla instalatorów i dystrybutorów pomp ciepła
1300 PLN
BRUTTO
zgodny z wymogami UDT
w cenę wliczony jest koszt egzaminu*
zaświadczenie po odbyciu szkolenia
NAJNIŻSZA CENA
* w przypadku niezaliczenia przez uczestnika egzaminu, koszt szkolenia podlega zwrotowi
Zapisz się na wybrane szkolenie


  Po wysłaniu formularza, skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dostępnych terminach szkolenia.


  MASZ PYTANIA W SPRAWIE SZKOLENIA F-GAZY?

  sylwester.cwiklik@sola.com.pl

  +48 530 959 386

  Kurs F-Gazy z akredytacją UDT

  Szkolenia F-Gazy przygotowane pod uprawnienia f-gazowe są w pełni akredytowane przez
  Urząd Dozoru Technicznego.

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do instalatorów, serwisantów, konserwatorów którzy naprawiają i likwidują urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy). Całość szkolenia prowadzona jest według norm i wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego. Instalatorzy, serwisanci, konserwatorzy którzy pobierają f-gazy z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych w ramach pozytywnego egzaminu na uprawnienia f-gazowe otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych na gazy skroplone metodą nieautomatyczną, wagowo.

  Program kursu

  PRZYGOTOWANIE DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ (F-GAZY) PODCZAS PRACY PRZY STACJONARNYCH URZĄDZENIACH KLIMATYZACYJNYCH, CHŁODNICZYCH I POMPACH CIEPŁA

  1. Podstawy termodynamiki
  2. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
  3. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
  4. Kontrole szczelności
  5. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
  6. Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi
  7. Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
  8. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
  9. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
  10. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu.
  11. Lutowanie twarde dla osób zajmującym się klimatyzacją w zakresie f-gazów.
  12. Napełnianie i obsługa butli.

  EGZAMIN przed akredytowaną Komisją

  Pozytywny wynik egzaminu umożliwia złożenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu w Urzędzie Dozoru Technicznego. Certyfikat nadaje uprawnienia do wykonywania pracy przy instalacjach, konserwacji, serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających zubożającą warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane. Egzamin jest zgodny z Ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

  Szkolenie f-gazy trwa jeden dzień (7h) w godzinach 9:00 do 16:00. W ramach zajęć praktycznych uczestnik wykonuje m.in. lutowanie twarde i miękkie czy też próbę szczelności w pompach ciepła oraz jednostkach chłodniczych.

  Pod koniec szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu f-gazy. Uzyskując pozytywny wynik egzaminu, zdający otrzymuje certyfikat f-gazowy, który jest ważny bezterminowo.

  Podczas szkolenia możliwe jest korzystanie z serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka, woda), a także przewidziany jest ciepły posiłek.

  PARTNER SZKOLENIA

  ZAINTERESOWANY BEZPŁATNYM SZKOLENIEM?

  W ciągu roku prowadzimy szkolenia instalatorskie w wielu miastach Polski. Jeśli pozostawisz swój kontakt, zadzwonimy do Ciebie i zaproponujemy bezpłatny udział w szkoleniu, jeśli odbywa się w pobliżu Twojej miejscowości.

  TEMATYKA SZKOLENIA

  Podczas szkolenia poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia na temat pomp ciepła SOLA. Zakres tematyczne obejmuje zarówno zagadnienia handlowo-sprzedażowe, jak również czysto techniczne: jak montować urządzenia, jak prawidłowo je skonfigurować, jak oszacować zapotrzebowanie na moc i wiele więcej.

  SZKOLENIA DLA SERWISANTÓW

  Kurs przeznaczony jest dla instalatorów, którzy chcą zostać autoryzowanym serwisantem pomp ciepła SOLA. Autoryzowany serwisant dokonuje uruchomień pomp ciepła oraz stanowi oficjalny punkt serwisowy i konserwacyjny.
  Warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie uprawnień F-Gazy.

  Kurs obejmuje

  1. Błędy montażowe
  2. Elementy pompy ciepła
  3. Działanie automatyki
  4. Praktyka uruchamiania pompy ciepła
  5. Błędy podczas uruchamiania
  6. Wyposażenie serwisanta

  ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE DLA SERWISANTÓW

  NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

  09:00

  GORLICE

  SZKOLENIE W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI? TO MOŻLIWE!

  Jeśli uzbierasz min. 10 chętnych osób, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w Twojej firmie / siedzibie.

   Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie w Twojej miejscowości, wypełnij formularz. Gdy będziemy organizować szkolenie w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania, poinformujemy Cię o tym.

   SZKOLENIE DLA INSTALATORÓW

   Na szkoleniu pomp ciepła SOLA będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę na temat technicznych cech instalacji i uruchomienia pomp ciepła. Szczególną uwagę zwrócimy na dobór mocy pompy ciepła. Wspólnie omówimy istniejący rynek, klientów i cechy dodatkowego finansowania. Zbieramy dla Ciebie najnowsze i najbardziej przydatne informacje. Każde seminarium nie jest podobne do poprzednich, każde seminarium jest uzupełniane o nowe ważne informacje.

   Program kursu, szkolenia, pompy ciepła.

   1. Linia produktów SOLA
   2. Wybór mocy pompy ciepła
   3. Elementy składające się na pompę ciepła
   4. Jakiej pompy ciepła oczekuje klient
   5. Serwis
   6. Cechy instalacji
   7. Działanie automatyki

   ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE DLA INSTALATORÓW

   SZKOLENIE W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI? TO MOŻLIWE!

   Jeśli uzbierasz min. 10 chętnych osób, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w Twojej firmie / siedzibie.

    Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie w Twojej miejscowości, wypełnij formularz. Gdy będziemy organizować szkolenie w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania, poinformujemy Cię o tym.