Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że: 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest W&H Electric Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gorlicach, ul. Biecka 21 A, 38-300 Gorlice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948891, NIP 7382165961, telefon +48 534 265 539 ; mail: sekretariat@sola.com.pl
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z: załatwieniem sprawy związanej z kontaktem, formularzem zgłoszeniowym. 
  3. Państwa dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy związanej z kontaktem. 
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania czynności związanych z załatwieniem sprawy związanej z kontaktem. 
  8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub zautomatyzowany, nie będą przetwarzane w formie profilowania. 
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na adres email: rodo@sola.com.pl

Polityka prywatności

I Informacje ogólne

• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).• Właścicielem strony internetowej www.solapv.com.pl oraz administratorem danych osobowych jest W&H Electric Polska sp. z o. o., ul. Biecka 21A, 38-300 Gorlice.

II Dane osobowe

• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

• Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza newslettera oraz formularzy, udostępnianych w kampaniach reklamowych.
• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera oraz kontaktu z przedstawieniem oferty handlowej, po uprzednim wyrażeniu zgody.
• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: pawel@afore.com.pl w przypadku adresu na cele newslettera lub dawid.wojcik@afore.com.pl w przypadku formularzy kontaktowych dla celów przedstawienia oferty handlowej.
• Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

• Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
– ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie uprawnionym w przedsiębiorstwie osobom,
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem w postaci stosowanych haseł w plikach i formularzach.

III Informacja o plikach cookies

• Serwis korzysta z plików cookies.
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
• Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach (m.in. polityka ochrony prywatności Google Analytics, Google Search Console, Facebook).
• Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
• W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

V Udostępnienie danych

• Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

• Dane udostępniane są wyłącznie następującym podmiotom: Google, Facebook.
• Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI Postanowienia końcowe

• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie internetowej.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.