CZYTASZ TERAZ

Przejście na czynnik chłodniczy R32 w urządzeniach grzewczych

UDOSTĘPNIJ DALEJ

Przejście na czynnik chłodniczy R32 w urządzeniach grzewczych

W tym artykule dowiesz się:

W ostatnich latach branża HVAC (Ogrzewanie, Wentylacja i Klimatyzacja) przeżywa rewolucję, podążając ścieżką zrównoważonego rozwoju i ekologicznego postępu. Jednym z najnowszych kroków w tej ewolucji jest wycofanie popularnego czynnika chłodniczego R410A i zastąpienie go bardziej ekologiczną alternatywą, jaką jest R32. To strategiczne posunięcie ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz poprawę wydajności energetycznej urządzeń grzewczych.

Co to jest R410A i dlaczego jest wycofywane?

R410A, znane również jako Puron, było jednym z najczęściej stosowanych czynników chłodniczych w systemach HVAC na całym świecie. Składa się ono z mieszaniny dwóch gazów fluorkowych, dwufluorometanu (HF2C) i pentafluoroetanu (CH2F2). Chociaż R410A jest stosunkowo efektywne w chłodzeniu, to jego potencjał wpływu na globalne ocieplenie (GWP) jest znaczący.

koniec z czynnikiem R410a

GWP to miara, która określa zdolność substancji chemicznych do przyczyniania się do efektu cieplarnianego w porównaniu z dwutlenkiem węgla, przy czym dwutlenek węgla ma GWP równy 1. R410A ma GWP około 2,088, co oznacza, że jego potencjał względem efektu cieplarnianego jest ponad dwa tysiące razy większy niż dwutlenku węgla. Ze względu na to, R410A zostało uznane za substancję o wysokim wpływie na klimat i podjęto decyzję o jego wycofaniu.

pompa ciepła z R410a

Mitem jest jednak stwierdzenie, że czynnik R410A z początkiem 2025 roku zostanie wycofany z rynku. Konsumenci, a co za tym idzie – rynek instalatorski i serwisancki nadal będą korzystać z tego czynnika obsługując urządzenia działające na nim i zainstalowane w przeszłości.

Czynnik R410A nie znika z rynku, a dyrektywa, która z początkiem 2025 roku zakazuje jego stosowania w nowych urządzeniach chłodniczo-grzewczych,  zobowiązuje nas – producentów, i do nas jest kierowana. 

Wprowadzenie R32: Czynnik chłodniczy przyszłości

W odpowiedzi na konieczność znalezienia bardziej ekologicznych rozwiązań, R32 zyskuje na popularności jako zamiennik R410A. R32, czyli difluorometan, jest jednym z czynników chłodniczych klasy A2L, co oznacza, że jest łatwopalny, ale ma niski potencjał wtórnego wpływu na warstwę ozonową oraz relatywnie niski GWP.

GWP R32 wynosi około 675, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu do R410A. Ponadto, R32 charakteryzuje się lepszą wydajnością energetyczną, co oznacza niższe zużycie energii w systemach grzewczych i chłodzących. Jest to istotne, zwłaszcza w kontekście działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę efektywności energetycznej.

Korzyści związane z czynnikiem R32

 

  1. Mniejszy wpływ na środowisko: R32 ma znacznie niższy GWP, co przekłada się na mniejszy negatywny wpływ na zmiany klimatu.
  2. Większa efektywność energetyczna: R32 ma lepsze właściwości termodynamiczne niż R410A, co prowadzi do niższego zużycia energii przez urządzenia grzewcze.
  3. Poprawiona bezpieczeństwo pożarowe: Chociaż R32 jest łatwopalny, to w porównaniu do R410A wymaga mniejszych ilości substancji czynnej, co zmniejsza ryzyko w przypadku wycieku.
  4. Zgodność z przyszłymi regulacjami: Przejście na R32 umożliwia producentom urządzeń spełnienie przyszłych regulacji dotyczących ochrony środowiska i efektywności energetycznej.
zalety czynnika R32

Wycofanie czynnika chłodniczego R410A na rzecz bardziej ekologicznej alternatywy, jaką jest R32, jest krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości dla branży HVAC.

Dzięki lepszym właściwościom ekologicznym i energetycznym R32, producenci urządzeń grzewczych mają możliwość dostarczania bardziej efektywnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

UDOSTĘPNIJ DALEJ

GDZIE KUPIĆ?

Poznaj oficjalnych dystrybutorów i serwisantów pomp ciepła SOLA

POLECAMY

TECHNOLOGIA SOLAIQ

KATALOG

NARZĘDZIA

KALKULATOR

TECHNOLOGIA SOLAIQ

KATALOG

POLECAMY

NARZĘDZIA

KALKULATOR

Oblicz zapotrzebowanie na ciepło

GDZIE KUPIĆ?

Baza dystrybutorów i serwisantów

STREFA INSTALATORA

SCHEMATY

Pobierz gotowe schematy instalacji

SZKOLENIA

Kursy F-Gazy i montaż pomp ciepła

NASZ BESTSELLER